top of page

Obchodní podmínky

1
2
3
4
5
6
7

1. Kdo jsme a co nabízíme

1.1 Dům 550 je obchodní značkou, pod kterou podniká společnost beyond surface s.r.o., IČO: 07995652, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 311269, kontaktní e-mail: dum550@dum550.cz

1.2. Nabízíme specializované služby z odvětví cestovního ruchu, kulturně-společenských akcí, gastronomie a volnočasových aktivit, které nazýváme Zážitky.

1.3. Zážitky nejsou zájezdem ani spojenými cestovním službami ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

2. Objednávka Zážitku

2.1 Zážitky se buď vytvářejí na míru podle Vašich představ nebo jsou vypsané termíny na webových stránkách www.dum550.cz, kde najdete požadavky na vstup a vhodnost konkrétního Zážitku s ohledem na věk, fyzické a psychické dispozice a stravovací návyky.

2.2 Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí Zážitek se stává objednatelem.

2.3 Fyzická osoba, která má absolvovat Zážitek se stává naším zákazníkem.

2.4 Pokud budete objednávat Zážitek pro více lidí, budeme potřebovat znát osobní údaje všech zákazníků pro zajištění maximálně osobního přístupu a pro řešení případných problémů.

2.5 Zážitek můžete objednat, pokud Vám je alespoň 18 let. Mladší osoby ho mohou absolvovat v doprovodu dospělého podle vhodnosti konkrétního Zážitku.

2.6 Vhodnost pro domácí mazlíčky bude s Vámi individuálně zkonzultována.

2.7 Pokud Vás zaujme možnost Zážitku na míru či se Vám zalíbí Zážitek s vypsaným termínem, kontaktujte nás na telefonu nebo e-mailu uvedeném na webu.

2.8. Na základě Vašeho kontaktu si zavoláme nebo napíšeme, dáme spolu dohromady všechny požadavky, osobní údaje, které budou potřeba pro personalizaci Zážitku a dohodneme se na způsobu a termínu platby. Souhrn nebo-li Finální nabídku dostanete do e-mailu jako podklad pro zaplacení.

2.9 Smlouva mezi námi a Vámi se skládá z Finální nabídky a těchto obchodních podmínek a je uzavřena zaplacením ceny Zážitku. Teprve tímto okamžikem se smlouva stane oboustranně závaznou. Uzavřenou smlouvu lze změnit jen se souhlasem obou stran, zachyceným zejména v emailu. V případě odlišných informací uvedených ve Finální nabídce a v obchodních podmínkách má přednost Finální nabídka.

2.10 Za zaplacení se považuje den uskutečnění platby platební kartou nebo v případě bankovního převodu den připsání platby na účet naší společnosti. Pokud nezaplatíte v uvedené lhůtě, předpokládáme, že o Zážitek již nemáte zájem a uvolněné místo můžeme nabídnout jinému zájemci, pokud se vzájemně nedohodneme jinak.

3. Zrušení Zážitku

3.1 Zrušení Zážitku z naší strany může nastat z důvodů mimořádných a nevyhnutelných okolností, jako jsou například živelní pohromy, nebo z jiných závažných důvodů na naší straně.  Pokud toto nastane, bez odkladu Vám vrátíme veškeré uhrazené platby, nejpozději do 14 dnů od zrušení.

3.2 Výjimečně se může také stát, že Zážitek půjde realizovat pouze se změnami, o kterých Vás budeme neprodleně informovat.

3.3 Možnost provedení nepodstatných změn, které nemají na kvalitu Zážitku vliv, si vyhrazujeme a budete o nich neprodleně informováni. Nejsou důvodem pro Vaše odstoupení od smlouvy. Pokud budete v takovém případě trvat na zrušení, vztahuje se na tuto situaci ustanovení odstavce 3.6 o zrušení a odstupném, které bychom požadovali.

3.4 V případě podstatných změn (např. změna data realizace) se pokusíme najít oboustranně přijatelné řešení. Pokud nenajdeme jiné řešení máte samozřejmě právo do 5 kalendářních dnů vyjádřit nesouhlas a odstoupit od smlouvy. V případě Vašeho odstoupení Vám vrátíme bez odkladu veškeré platby Vámi uhrazené, nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

3.5 Vždy se snažíme dodržet své závazky a najít v nenadálých situacích řešení, které pro Vás bude nejmenší komplikací. Změny a zrušení z naší strany mohou nastat jen v opravdu mimořádných případech. Pokud taková mimořádná situace nastane, nemáme povinnost k náhradě škody.

3.6 Pokud by u Vás nastaly změny, které Vám neumožní absolvovat již zaplacený Zážitek, můžete odstoupit od smlouvy, nicméně od Vás budeme potřebovat pokrýt vzniklé náklady spojené se zrušením, tzv. odstupné, které se vypočítá následovně:

Odstoupení od smlouvy doručené/Odstupné

60. a více dní před datem Zážitku/10 % z ceny

59. - 30. dní před datem Zážitku/40 % z ceny

29. - 11. dní před datem Zážitku/80 % z ceny

10. a méně dní před datem Zážitku/100 % z ceny

Pokud se včas nedostavíte na smluvené místo zahájení Zážitku, máme nárok na zaplacení 100 % ceny.

3.7 Změna účastníků je možná kdykoliv před započetím Zážitku, nicméně některé aspekty, které byly připraveny na míru pro určitou osobu, nebudou moci být změněny, pokud taková změna nebude provedena v dostatečném předstihu. Lhůta, kdy se dá personalizace změnit na nového účastníka, se liší podle typu konkrétního Zážitku.

4. Průběh Zážitku

4.1. Konkrétní Zážitek může být organizován v češtině nebo jiném jazyce, což bude vždy uvedeno v popisu. V tomto jazyce Vám bude k dispozici program Zážitku, instrukce a smluvní dokumenty (Finální nabídka a obchodní podmínky).

4.2. Všichni zákazníci jsou povinni

 • dodržovat právní předpisy České republiky;

 • dbát pokynů pověřené osoby;

 • sdělit nám veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním Zážitku, zejména případná zdravotní omezení;

 • jednat tak, aby nepoškozovali a negativně neovlivňovali přírodu a okolní prostředí;

 • neoddělovat se od skupiny, ledaže o tom naši pověřenou osobu informovali;

 • předcházet veškerým škodám na majetku i zdraví;

 • dodržet smluvené místo a čas zahájení;

 • dodržovat provozní řád Domu 550.

4.3 Pokud popis Zážitku obsahuje gastronomii, jsou u něj vždy uvedeny alergeny číslem dle následujícího seznamu.

(1) Obiloviny obsahující lepek: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

(2) Korýši a výrobky z nich

(3) Vejce a výrobky z nich

(4) Ryby a výrobky z nich

(5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní

(6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

(7) Mléko a výrobky z něj

(8) Skořápkové plody: mandle, lískové a vlašské ořechy, kešu, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

(9) Celer a výrobky z něj

(10) Hořčice a výrobky z ní

(11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

(12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg/kg, 10 ml/l vyjádřeno SO2

(13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

(14) Měkkýši a výrobky z nich

5. Reklamace a reklamační řád

5.1. Nebyli jste spokojeni se Zážitkem? Přišlo Vám, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto? Napište nám na e-mail dum550@dum550.cz co se Vám nelíbilo, datum Zážitku, kdy jste ho absolvovali, a Vaše jméno. Čím dříve nám Vaši reklamaci zašlete, tím spíše budeme schopni ověřit oprávněnost Vaší reklamace. Budeme se snažit reklamaci vyřídit k Vaší spokojenosti.

5.2. Na základě Vaší reklamace Vám vydáme potvrzení, že jsme Vaši reklamaci převzali. O Vaší reklamaci rozhodneme do 30 dnů od jejího převzetí, nedohodneme-li se na lhůtě delší.

5.3. Pokud z jakýchkoli důvodů na Vaší straně nevyužijete zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí jste měli podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoliv Váš nárok na slevu z ceny Zážitku.

5.4. Věříme, že jakýkoliv podnět dokážeme vyřídit k oboustranné spokojenosti. Pokud by však přesto došlo ke sporu mezi námi a Vámi, je možné se obrátit ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. K řešení vzniklého sporu můžete dále využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://europa.eu/odr.

6. Ochrana vašich osobních údajů

6.1. Naše společnost potřebuje pouze osobní údaje, které jsou bezprostředně nutné k bezproblémovému zajištění Zážitku. Vaše data jsou chráněna v souladu s platnými zákony České republiky a poskytnutím dat naší společnosti nám udělujete souhlas s jejich správou, zpracováním a uchováváním. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • Jméno a příjmení;

 • Kontaktní adresa;

 • E-mailová adresa;

 • Kontaktní telefon.

Údaje mohou být s Vaším svolením rozšířeny o další, které nám pomohou k větší personalizaci a Vašemu intenzivnějšímu zážitku.

Uzavřením smlouvy o Zážitku jste srozuměni s tím, že výše uvedené údaje můžeme zpracovávat pro účely plnění smlouvy, jakož i za účelem plnění zákonných povinností a z těchto důvodů i v nezbytném rozsahu a za dodržení zákonných podmínek předávat třetím osobám.

6.2. Na základě uzavřené smlouvy nebo na základě poskytnutých osobních údajů jinou cestou Vám můžeme zasílat informace o našich novinkách a nabídkách a zpracovávat tak Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Proti zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv vznést námitku na e-mail: dum550@dum550.cz

6.3. V oblasti ochrany osobních údajů máte vůči nám následující práva:

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům; jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování

 • vznášet námitky proti zpracování osobních údajů;

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte pověřenou osobu: Lukáš Hemek, tel. +420 603 878 305, spravce@dum550.cz

7. Závěrem

7.1. Pokud nějaká situace není upravena těmito obchodními podmínkami, použije se na její řešení české právo, zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.2. Příslušnými soudy pro řešení sporů jsou soudy České republiky.

 

7.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 12. 2020.

bottom of page